Generalprogram hösten 2012

Terry Jennings – frusna ögonblick
Lördag den 8 september, kl. 17.00, Caroli kyrka
Liksom Michael von Biel, som ju presenterades förra hösten, hör amerikanen Terry Jennings (1940–81) till efterkrigsmodernismens mest undflyende figurer. De är av samma generation och får båda något av ett genombrott omkring 1960, för att senare vända sig till improvisation och en mer romantiskt färgad musik. Bozzinikvartetten och Björn Nilsson framför nu i stort sett hela Jennings tidiga produktion.

Läs mer

Generalprogram våren 2012

John Cage (age C)
Onsdag den 14 mars, kl. 19.00, Caroli församlingshem
John Cage – 1900-talets store enfant terrible, som med tiden blev dess störste gullgosse – skulle ha fyllt 100 år i år, om han fortfarande hade varit i livet. Det är han inte, men hans musik lever vidare. Kristine Scholz, en av Sveriges båda mesta och bästa Cage-pianister, spelar pianoverk tillkomna under en period av drygt 40 år, mellan 1935 och 1976, från det tidiga Two Pieces for Piano, som fortfarande bär spår av Arnold Schönbergs undervisning, till de sena årens återbesök i den amerikanska musikhistorien i Harmonies. Därtill flera verk som sannolikt framförs för första gången i Sverige. Läs mer

Generalprogram hösten 2011

Beethoven vs Zimmermann – ett verkligt tungviktsmöte
Onsdag den 7 september, kl. 19.00, Museet, kulturhuset

”All tid befinner sig på samma avstånd från andra tider, vare sig man vill eller inte”, hävdade Bernd Alois Zimmermann. Tiden är ”kulformad”, sfärisk. I så fall måste Bernd Alois Zimmermann och Ludwig van Beethoven vara varandras samtida. Det passar ju utmärkt eftersom de nu konfronteras med hjälp av Chrichan Larson, cello, och Love Derwinger, piano.
Läs mer