Generalprogram hösten 2011

Beethoven vs Zimmermann – ett verkligt tungviktsmöte
Onsdag den 7 september, kl. 19.00, Museet, kulturhuset

”All tid befinner sig på samma avstånd från andra tider, vare sig man vill eller inte”, hävdade Bernd Alois Zimmermann. Tiden är ”kulformad”, sfärisk. I så fall måste Bernd Alois Zimmermann och Ludwig van Beethoven vara varandras samtida. Det passar ju utmärkt eftersom de nu konfronteras med hjälp av Chrichan Larson, cello, och Love Derwinger, piano.
De båda har spelat Zimmermann i Borås tidigare, såväl duoverket Intercomunicazione som solocellosonaten, de kanske viktigaste 1900-talsverken över huvud taget i respektive genre. Det här är fjärde gången Chrichan Larson spelar solosonaten i Ny Musik, det säger något om dess betydelse. Beethovens A-dursonat op. 69 för cello och piano har dock inte framförts tidigare, inte heller pianosonaten op 109. Det blir en högtidsstund.

OBS! DE BÅDA FÖLJANDE KONSERTERNA HAR BYTT DATUM MED VARANN!

Michael von Biel – musans enigmatiska älskling
Onsdag den 19 oktober, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Michael von Biel (årgång -37) tillhör efterkrigsmodernismens mest undflyende figurer. Något av ett konstens underbarn, som studerade komposition för bl.a. Feldman, Cardew och Stockhausen. Självlärd cellist. Konststudier för Joseph Beuys. Uppenbarligen en man med en särskild gåva. Har under de senaste decennierna hållit sig undan från det offentliga musiklivet. Nu presenteras han av Bozzini-kvartetten samt Mats Persson och Kristine Scholz.

Josef Matthias Hauer – tolvtonsspel för stråkkvartett
Torsdag den 20 oktober, kl. 19.00, Caroli församlingshem

Ny Musik fortsätter att dra en lans för den orättvist förbisedde J.M. Hauer, denna gång med fokus på tolvtonsspelen för stråkkvartett. Sammanlagt tio Zwölftonspiele, tillkomna mellan 1948 och 1957, framförs av Bozzini-kvartetten, cirka 90 procent därav sannolikt uruppföranden. Riktiga Gassenhauer, som düsken säger.

http://www.quatuorbozzini.ca/accueil.e/

In memoriam – till Aldo Clementis minne
I våras avled Aldo Clementi, den internationelle tonsättare som haft den mest framträdande rollen i Ny Musiks program under det senaste decenniet. Vi minns denne älskvärde man med två konserter samma dag.

 

 

 

 

 

 

Aldo Clementi vid sitt första boråsbesök 1993.


Lördag den 22 oktober, kl. 15.00, Caroli kyrka

Anna Clementi, sång, Ann Elkjär Gustafsson, flöjt, Anna Lindal, Eva Lindal, Joar Skorpen, violin, Kristine Scholz, piano, samt Björn Nilsson, orgel, framför solo- och kammarmusikverk.
Lördag den 22 oktober, kl. 17.00, Caroli församlingshem

Under sina sista år komponerade Clementi två verkligt betydande verk för pianisterna Kristine Scholz och Mats Persson, däribland det halvtimmeslånga Catene simmetriche. Det framförs nu tillsammans med pianoverk tillkomna huvudsakligen under detta årtusende.

Claude Loyola Allgén – tidiga sånger och pianostycken
Onsdag den 2 november, kl. 19.00, Museet, kulturhuset

 

 

 

 

 

 

Unge Klas-Thure Allgén blott några år innan han skrev de stycken som är aktuella här.

”Han började med att skriva 150 sånger i Carl Nielsen-stil.” Så berättade ju ungdomsvännen och kollegan Sven-Eric Johanson med en lätt överdrift om Allgéns början som tonsättare. Bevarade finns 50-talet sånger, de flesta tillkomna 1939–40. Sopranen Marie Alexis och pianisten Henrik Löwenmark uruppför nu ett urval.

http://www.allgen.se

Ambience – när rummet skapar klangen
Måndag den 28 november, kl. 20.00 (prel.), Textilmuseet

I höst anordnar Högskolan i Borås konferensen Ambience 11 – ”där konst, teknik och design möts”. Ny Musik bidrar med ett liveframförande av ett av senare decenniers verkliga mästerverk, ett verk där just rummets ambience är av helt avgörande betydelse: Alvin Luciers I am sitting in a room.
[Enligt ordboken betyder ambience: atmosphere, air, aura, climate, mood, feel, feeling, character, quality, impression, complexion, flavor, look, tone, tenor; setting, milieu, background, backdrop, element; environment, conditions, situation; informal vibe(s). Att det är ett modeord behöver väl knappast påtalas? Kanske särskilt i musiksammanhang. Den som främst är skyldig till ordets popularitet torde vara Brian Eno med sin serie Ambient Music, exempelvis Music for Airports.]
Hemmasnickrad elektronik har vi hört talas om, men hemmastickad? Nej. Men det är vad Syntjuntan – bestående av Lise-Lotte Norelius, Ida Lundén och Ann Rosén, samtliga tonsättare, musiker och instrumentbyggare – bjuder på: ”textila motstånd och stickad, tovad och sprakande elektronik”.

http://www.ambience11.se/

http://www.syntjuntan.se/