Generalprogram våren 2012

John Cage (age C)
Onsdag den 14 mars, kl. 19.00, Caroli församlingshem
John Cage – 1900-talets store enfant terrible, som med tiden blev dess störste gullgosse – skulle ha fyllt 100 år i år, om han fortfarande hade varit i livet. Det är han inte, men hans musik lever vidare. Kristine Scholz, en av Sveriges båda mesta och bästa Cage-pianister, spelar pianoverk tillkomna under en period av drygt 40 år, mellan 1935 och 1976, från det tidiga Two Pieces for Piano, som fortfarande bär spår av Arnold Schönbergs undervisning, till de sena årens återbesök i den amerikanska musikhistorien i Harmonies. Därtill flera verk som sannolikt framförs för första gången i Sverige.

Franz Liszt – meditationer längs Via Dolorosa
Tisdag den 3 april, kl. 18.30, Caroli kyrka
När den åldrande Franz Liszt vände sig inåt i sparsmakad askes, resulterade det i det ena verket märkligare än det andra. Till de allra märkligaste hör Via crucis för solister, kör och orgel (1878–79), ett slags meditationer vid de 14 stationerna längs Jesu golgatavandring. Ännu märligare är att tonsättaren gjorde en version för enbart orgel – egentligen inte en reduktion eller transkription, utan snarare en direktöversättning. En enkel och avskalad musik, men ändå så gåtfull – full av frågor. Björn Nilsson avser att åtminstone försöka belysa några av dem.

Josef Matthias Hauer – tolvtonsspel för pianokvintett
Lördag den 14 april, kl. 16.00, Caroli församlingshem
Ny Musik fortsätter att utforska den skatt av Hauer-stycken som blev tillgänglig först häromåret, alltså ett halvsekel efter tonsättarens död. Tidigare har tolvtonsspel för piano respektive stråkkvartett stått i fokus. Nu slås de båda klangkällorna ihop till den kanske klangskönaste av besättningar när det gäller tolvtonsspelen –  pianokvintetten. Henrik Löwenmark och IORE-kvartetten framför en majoritet av Hauers tolvtonsspel för denna besättning, komponerade 1940–1958, majoriteten därav sannolikt uruppföranden. Det kommer att gunga (It will rock)!