Generalprogram våren 2018

Som av en händelse inleds våren med två konserter som fokuserar på musikens allra mest elementära element. Måhända enahanda, men djupt musisk musik.

Carlo Inderhees – nära nollpunkten
Lördag den 17 februari, kl. 15.00, Caroli kyrka
Carlo Inderhees (f. -55) skapar ett slags klangliga skulpturer med själva tiden som råmaterial – rena, enkla, transparenta. Musik som klingande meditationsobjekt, musik som bereder en plats åt lyssnaren. Tre timslånga verk i serien Stimmen framförs av Jerker Johansson och Jonas Larsson, slagverk, samt Björn Nilsson, piano och orgel.

La Monte Young – igen och igen och igen…
Torsdag den 15 mars, kl. 19.00, Caroli kyrka
La Monte Youngs banbrytande verk från 1960 – som kan ses som embryot till hela minimalismen – har hörts förr i Ny Musik, gång på gång. Och nu är det dags igen. Ann-Mari Hagström, Simon Hagström och Björn Nilsson spelar musik skapad ”med ett minimum av medel” och med fokus på varje klang – på nästa och på nästa och på nästa…

Peter Garland förtjänar en helt annan uppmärksamhet än han fick vid de sorgligt glest besökta Ny Musik-konserterna för halvtannat år sedan. Så vi gör ett nytt försök – nu med musik för stråkar.

Peter Garland – som från ingenstans
Torsdag den 19 april, kl. 19.00, Caroli kyrka
Isabelle Bozzini tar sig an Out of the Blue (2013), ett av de i sanning märkligaste styckena för solocello någonsin. Och Bozzinikvartetten framför Garlands första kvartett från 1986, In Praise of Poor Scholars, med tjusigt inbjudande satstitlar som Like an elegant slow dance, Back to the 14th century och A walk in the white place.

Peter Garland – ett galet lapptäcke
Lördag den 21 april, kl. 16.00, Caroli kyrka
Såsom mycket av Garlands musik ligger även den djupt gripande stråkkvartett nr. 2, Crazy Cloud (1994), nära folkmusiken, medan den osannolika kvartett nr. 4, Crazy Quilt (2014), är byggd på den grund som utgörs av celloverket Out of the Blue. Om man så vill som en bungalow som byggts på med tre våningar. Något liknande har vi aldrig hört.

Bernd Alois Zimmermann – 100 år
Tisdag den 15 maj, kl. 19.00, Caroli kyrka
Bernd Alois Zimmermann rönte på sin tid inte samma mediala uppmärksamhet som Schönberg och Stravinsky eller Cage och Stockhausen, men han var tveklöst en av 1900-talets allra största tonsättare. I samband med 100-årsdagen spelar Love Derwinger, piano, Jeffrey Lee, violin, Peter Fridholm, flöjt, och Chrichan Larson, cello, några av hans mest betydande kammarmusikverk.

Generalprogram våren 2018 (PDF)

Generalprogram hösten 2017

Två slags koraler – för första gången
Lördag den 9 september, kl. 17.00, Caroli kyrka
I våras spelade Björn Nilsson ett slags koraler – för andra gången. Nu gör han tvärtom. På programmet står nästan samtliga Claude Loyola Allgéns ackordiska körkoraler, varav sju nu uruppförs. De får sällskap av Lars Hallnäs’ koralliknande Preludier för orgel/tre instrument, som också spelas för första gången. Därtill en avslutande liten karamell – det kan väl kanske behövas efter Allgéns emellanåt beska klanger.

Morton Feldman – med ekon av Narcissus
Torsdag den 5 oktober, kl. 19.00, Caroli kyrka
Ensemble Makadam (bestående av fyra damer – det hörs väl nästan på namnet?) spelar Morton Feldmans allra sista verk och ett av hans allra vackraste, det drygt timslånga Piano, Violin, Viola, and Cello (1987). Musik som lever i ständig självbespegling. Det preludieras av det lilla Four Instruments från 1975. Musik graranterat utan nollfraktion.

Zoltán Jeney – soliloquium
Torsdag den 19 oktober, kl. 19.00, Caroli kyrka
När Zoltán Jeney besökte Borås för halvtannat år sedan, var det tänkt att Soliloquium No.2 double skulle uruppföras. Enda problemet var att stycket då ännu inte hade sett dagens ljus – det har det nu. Och det visar sig vara ett halvtimmeslångt verk för soloviolin, som nu uruppförs av Alissa Cheung. Stéphanie Bozzini bjuder även på de delvis reviderade versionerna av Jeneys tre verk för soloviola.

Claude Loyola Allgén – före morgonstjärnan
Lördag den 21 oktober, kl. 16.30 (prel.), Caroli kyrka
Allgén är ju en av Sveriges mesta körtonsättare, men den sannolikt minst framförde av dem alla. Magnum opus bland hans körverk är utan tvekan Ante luciferum – Missam in Dominica ”Epiphania Domini” – ett timslångt verk i 13 satser, i fyra stämmor som vältrar sig i varann i en kontrapunktisk orgie. Bozzini-kvartetten uruppför nu Ante luciferum i version för stråkkvartett.

Flyglar på flankerna – eller, om man så vill, flyglar på flyglarna
Söndag den 5 november, kl. 16.00, Caroli församlingshem
Två flyglar. Vi är ju vana vid att de brukar stått tätt intill varann. Men så finns det verk som föreskriver att instrumenten skall placeras långt isär, eller som lämpar sig synnerligen väl för sådan behandling. Några av dessa framför nu Kristine Scholz och Mats Persson: Christian Wolffs Two Pianists, Michael von Biels Für 2 Klaviere I, II, III, Zoltán Jeneys Round samt sannolikt något av Cage och kanske Feldman. Stereo!

Hemma hos – Chris Newman
Måndag den 6 november, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Den oförliknelige Chris Newman har på senare år komponerat flera verk för två pianister, som Mats Persson och Kristine Scholz passar på att uruppföra medan de ändå är på besök. Till dem hör Artist at Home och High Blood (double). Vi får även stifta bekantskap med Four Body Ghosts (månne inneboende hos tonsättaren?).

Jo Kondo – formen följer sin skugga
Måndag den 20 november, kl. 19.00, Caroli kyrka
För snart 20 år sedan besöktes Ny Musik av den japanske tonsättaren Jo Kondo. När den japanska pianissan Satoko Inoue nu kommer hit har Jo Kondo just fyllt 70 år. Den allra största delen av Kondos pianoverk är beställda av eller skrivna för just Satoko Inoue. Hon är helt enkelt hans huspianist, så att säga, och vem kan vara mer lämpad att presentera hans pianoverk?

Generalprogram hösten 2017 (PDF)

Generalprogram våren 2017

Grandert och Hallnäs – motsatser möts
Söndag den 5 februari, kl. 15.00, Caroli församlingshem
Det finns de som menar att Johnny Grandert, årgång -39, är vår störste symfoniker (och de har naturligtvis alldeles rätt), och ändå har hittills bara tre av hans tio symfonier fått ta klingande gestalt. Liknande siffror gäller hans stråkkvartetter; fyra av tretton kvartetter är framförda. Nr.4 kunde höras i Borås för 20 år sedan, i samband med uruppförandet. Men nu spelar Bozzinikvartetten den igen, och den ställs emot sin diametrala motsats, nämligen den sjätte kvartetten i Lars Hallnäs’ serie …am stillen blicke sich üben.

Ett slags koraler – för andra gången
Lördag den 25 februari, kl. 16.30, Caroli kyrka
Alla är de ett slags koraler – åtminstone om man tänjer lite på begreppet –, de orgelverk Björn Nilsson nu spelar för andra gången. I några fall är det nästan ett kvartssekel sedan senast, exempelvis när det gäller John Cages beryktade Organ2/ASLSP‚ en förkortning som utläses ”as slow as possible” och följaktligen är en spelanvisning. Howard Skemptons älskvärda miniatyrer och Lars Hallnäs’ Derivations är betydligt behändigare i formatet.

Utan titel – för violin och piano
Söndag den 26 mars, kl. 15.00, Caroli församlingshem
Anna Lindal och Kristine Scholz bjuder på en rad favoriter i repris: Chris Newmans Romance, Jo Kondos Strands III, Claude Loyola Allgéns Nocturne, Johanna Magdalena Beyers Suite och Magne Hegdals Stykke uten navn. Men icke nog med det, de spelar ett nytt större verk av Christian Wolff, Wade in the Water, samt Violinsonat nr. 4 av Schönberg-eleven Norbert von Hannenheim (1898–1945) – ett verkligt fynd.

Klas-Thure Allgén – den som dör obesegrad
Söndag den 23 april, kl. 15.00, Caroli församlingshem
Förra gången IORE-kvartetten spelade i Borås, när de uruppförde Allgéns Stråkkvartett nr. 1 (F-dur), fick de stående ovationer. Det hör sannerligen inte till vanligheterna. Nu återvänder de till den unge Klas-Thures tidigaste försök som kvartettkompositör med bland annat förstlingsverket Tema med variationer (1939) och Stråkkvartett nr. 1 (a-moll). Sammanlagt fem uruppföranden präglade av ungdomlig passion. Därtill bl.a. den långsamma satsen i kvartett nr. 2, om vilken tonsättarkollegan Roland Forsberg skrivit: ”Ett av de mest geniala kammarmusikverk som skapats under hela 1900-talet…”

Generalprogram våren 2017 (PDF)

Generalprogram hösten 2016

Chrichan Larson – växelspel i backspegeln
Måndag den 22 augusti, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Det finns de som menar att popmusiken var bäst på 60-talet (och de har naturligtvis rätt). På samma sätt (och med samma rätt) skulle man kunna hävda att 60-talet var solocellons stora decennium. Dessförinnan fanns inte mycket – Bach, Reger, Kodály, Hindemith och Dallapicolla, sedan var det i stort sett slut. Chrichan Larson framför nu några av de mest betydande 60-talsverken: Zimmermann, Xenakis och Penderecki plus Jan W. Morthenson, och tecknar därmed bilden av ett mycket svunnet decennium.

Peter Garland – kolibrisånger
Lördag den 24 september, kl. 16.00, Caroli församlingshem
Peter Garland, uppvuxen på USA:s östkust, är något av sinnebilden för vad vi européer uppfattar som en västkusttonsättare, bland annat med ett stort intresse för traditionell folkkultur, såväl indiansk som balinesisk. Detta intresse återspeglar sig framför allt i hans musik för slagverksinstrument. Jerker Johansson spelar soloslagverkssviten Nana & Victorio (som fått sitt namn av två indiankrigare), samt leder en ensemble i slagverkskvartetterna Frieze och Hummingbird Songs.

Peter Garland – dagarna flyr sin kos
Lördag den 24 september, kl. 18.00, Caroli kyrka
Peter Garland, årgång -52, är något av en amerikansk motsvarighet till Howard Skempton. Han kom fram i början av 70-talet med till synes svårartat otidsenliga verk. I en tid av komplex, avantgardistisk musik, presenterade ha sig med små, enkla, vackra pianostycken. Björn Nilsson spelar samtliga tidiga pianoverk och fyra slagverkare framför Garlands sannolikt mest spelade stycke, Apple Blossom, en tremolerande girland för tre eller fler marimbor trakterade av fyra eller fler spelare.

Jürg Frey – klangens tystnad
Lördag den 15 oktober, kl. 14.00, Caroli kyrka
Den längsta kompositionen av alla lär ju vara Saties Vexations (om vi bortser från det tyska jönseriet att tänja ut John Cages halvtimmeslånga Organ2/ASLSP till 639 år). När Vexations spelades i Borås 1987 varade den i 26 timmar. I det perspektivet är Jürg Freys One Instrument Series (3) en miniatyr. Detta orgelverk har en längd av mellan tio minuter och tre och en halv timma. Här låter Björn Nilsson det sträcka ut i hela dess längd. Naturligtvis kan man komma och gå som man vill.

Claude Loyola Allgén – allt annat än loj
Söndag den 20 november, kl. 16.00, Caroli församlingshem
För snart tre år sedan presenterade pianoduon Kristine Scholz och Mats Persson ett program med orgel- och körverk av Allgén i version för två pianon. De flesta av dem uruppföranden. Nu återkommer de med de mest överdådiga tillsammans med uruppförandet av den makalösa Fuga över ett tema av Bach. Tänk er Bach i flera lager, med ständiga inflikningar av Allgén spetsad med speedad Oscar Peterson. Någonting åt det hållet. Ett kalasstycke!

Generalprogram hösten 2016 (PDF)

Generalprogram våren 2016

JOHANNA MAGDALENA BEYER
Dissonant kontrapunkt – bruksmusik för piano
Lördag den 6 februari, kl. 14.30, Caroli församlingshem
Kristine Scholz spelar nästan samtliga Beyers verk för piano.

Restlöst, andlöst, taktlöst samtliga verk för slagverksensemble
Lördag den 6 februari, kl. 17.00, Caroli församlingshem
Jerker Johansson leder den första konserten någonsin med Beyers alla slagverksverk.

Lokalt – universellt – stor musik i det lilla formatet
Söndag den 7 februari, kl. 15.00, Caroli församlingshem
Blandad kammarmusik med Marie Alexis, Isabelle Bozzini, Clemens Merkel, Mats Persson och Bo Pettersson.

Sfärernas musik – samtliga verk för stråkkvartett
Söndag den 7 februari, kl. 17.30, Caroli församlingshem
Bozzinikvartetten spelar alla Beyers stråkkvartetter – varav en uruppförs
– plus Ruth Crawford Seeger!

Jürg Frey –fragment av ett landskap
Lördag den 19 mars, kl. 17.00, Caroli kyrka
Björn Nilsson gör ett återbesök i Jürg Freys klangliga landskap, och presenterar en rad mindre verk för orgel. 

JENEY MÖTER BOZZINIS
Zoltán Jeney – parallelliteter
Lördag den 30 april, kl. 17.00 (prel.), Caroli församlingshem
Zoltán Jeney har skrivit ett nytt stort verk till Bozzinikvartetten – och sig själv. Det är själva orsaken till deras boråsbesök. Men innan det uruppförs möts de i en konsert som lyfter fram musikaliska motstycken.

Zoltán Jeney – fullständigt glömsk av tiden
Söndag den 1 maj, kl. 16.00 (prel.), Caroli församlingshem
Samtliga Jeneys ricercarer, som hittills klingat styckevis, spelas av Bozzinikvartetten tillsammans med uruppförandet av stråkkvartettversionen av Avec un grand oubli du présent.

Zoltán Jeney – mörk hemlighet
Söndag den 1 maj, kl. 18.30 (prel.), Caroli kyrka
Stéphanie Bozzini uruppför Dark Secret för viola, därtill uruppförs pianokvintettversionen av Avec un grand oubli du présent med tonsättaren vid pianot.

Generalprogram våren 2016 (PDF)

Generalprogram hösten 2015

Aldo Clementi – åtta fragment
Söndag den 13 september, kl. 16.00, Caroli kyrka
1997 uruppfördes i Carolikyrkan Aldo Clementis Otto frammenti (1978/97) för sopran, counter tenor, luta, gamba och orgel. Sedan dess har några fragment spelats av Bozzinikvartetten, som nu tagit initiativ till ett komplett framförande med åtta stråkar tillsammans med Anna och Eva Lindal, Staffan Larson och Joar Skorpen. En kanonisk jätteväv med 1400-talets kanske mest kända visa, L’homme armé, som enda inslag.

Jürg Frey – tystnadens klang
Tisdag den 15 september, kl. 19.00, Caroli kyrka
När Ny Musik 2001 presenterade Jürg Frey första gången, var han en lätt obskyr, schweizisk tonsättare, mest känd som konsertarrangör. Sedan dess har han blivit ett internationellt namn, vi har t.o.m. hört folk ända bortifrån Amerika tala om honom som vårt tids störste tonsättare. Stéphanie Bozzini framför nu ett i sanning sparsmakat program med violan i centrum, ödmjukt sekunderad av Humble Servant.

Trio Tora – tar ton
Söndag den 27 september, kl. 16.00, Caroli församlingshem
Till de mest lyckade Ny Musik-konserterna genom åren hör den 199:e. Då preludierades jubileumsfirandet av Tora Thorslund, Anna Lindal och Kristine Scholz. Nu återkommer de med delvis samma program, men utökat med nyare material. Två stycken var av Aldo Clementi, Lars Hallnäs, Zoltán Jeney och Peter Hansen, de båda senare bidrar med uruppföranden. Frågan är om det är nyttigt med så mycken sorgsen skönhet.

Christian Wolff – möjligtvis orgel
Lördag den 17 oktober, kl. 17.00, Caroli kyrka
En orgelkonsert utan ett enda orgelstycke. Så kan det gå när Christian Wolff bjuder in till deltagande i sin musikmakarverkstad. Björn Nilsson framför en rad mindre stycken för öppen instrumentation eller klaverinstrument – från det sena 60-talets Tilbury II och III till Small Preludes från 2008–2009. Därtill uruppförs Celesta ”for celesta or possibly organ” från 2013.

Johann Ludwig Trepulka – aldrig hörde jag en källa klinga så sorgset tyst
Onsdag den 4 november, kl. 19.00, Caroli församlingshem
För några år sedan framförde Henrik Löwenmark ett program kallat ”Mästaren och hans lärjunge”, som presenterade besläktade kompositioner av J.M. Hauer och en blott 20-årig J.L. Trepulka (1903–45). Sedan dess har ytterligare ett antal stycken av Trepulka, vilka endast funnits som manuskript, dykt upp. Dessa uruppförs nu. Detta är musik av stor skönhet. Ni som missade den förra konserten – gör inte om det!

John Cage – 30 och 4 och 1 av 44
Onsdag den 25 november, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Bozzinikvartetten har tidigare spelat John Cages älskade första stråkkvartett från skiftet mellan 40- och 50-tal. Nu återkommer de med musik av ett helt annat slag, nämligen de sena Thirty Pieces for String Quartet (1983) och ett av de så kallade nummerstyckena, Four från 1989. Därutöver en av tonsättarens 44 Harmonies (1976), sentida publikfavoriter av stora mått.

Generalprogram hösten 2015 (PDF)

Generalprogram våren 2015

Spår i snön – musik för en ensam flöjt
Lördag den 17 januari, kl. 17.00, Caroli kyrka
Flöjtisten Ann Elkjär Gustafsson gör ett återbesök i Caroli kyrka för att framföra ett soloprogram som är utpräglat kontemplativt till sin grundton. ”en ensam, avbruten, heraklitisk flöjtklang”, så lyder titeln på ett av de verk av Zoltán Jeney som framförs, en titel som gott kan tjäna som beskrivning av såväl Jürg Freys Wen 28 som Lars Hallnäs Strandspuren. Särskiljer sig – både genom sin ålder och sin högre grad av expressivitet – gör Sven-Eric Johansons mästerliga solosonat från 1955.

Grått i grått – lätt apart orgelmusik från väst
Lördag den 21 februari, kl. 17.00, Caroli kyrka
Mikael Forsmans Temavariation och Peter Hansens The creaking chapel, Max Käcks Herakleitosfragment I, Solen har vidden av en människas fot, Lars Hallnäs’ nu uruppförda Derivations, samt först såväl som sist orgelverk av Zoltán Gaál, båda från 1991, Prologos och Und mein Herz ist mir müd’ vom Weinen (J.M. Hauer in memoriam) – där har ni den samling småudda orgelstycken som Björn Nilsson tänker spela. Och grått är kanske inte rätt ord, men låt oss säga att detta inte är musik som försöker övertyga genom sitt sprakande färgspel.

Fint spunnet – musik för en ensam violin
Måndag den 4 maj, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Clemens Merkel bjuder på ett soloviolinprogram av det lite ovanligare slaget. Först och sist står Magne Hegdals båda stycken Par I och Par III som således bildar ett par. Däremellan bland annat Schönbergs Phantasy op. 47 för violin och piano – i ”originalversionen”, d.v.s. utan piano, uruppförandet av Sven Hultbergs (1912–1991) Numero fuori programma (1969), Aldo Clementis Sonate Y, första satsen i Bernd Alois Zimmermanns solosonat samt smärre stycken av Josef Matthias Hauer och Howard Skempton. Ett program som pendlar mellan det högvirtuosa och det enkelt melodiska.

Mässor i massor – Bozzinikvartetten tolkar körmusik
Onsdag den 6 maj, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Johannes Ockeghem har fått vänta längre än någon annan tonsättare på att beredas plats i Ny Musiks program, ända sedan 1400-talet, faktiskt. Hans Missa Mi-mi, som utan tvekan hör till de musikhistoriska underverken, framförs nu i version för stråkkvartett. Den beledsagas av mässmusik som är sisådär 500 år yngre: Magne Hegdals Credo från 1971 och Lars Hallnäs Missa symmetrica från 2012. Därtill ett av Claude Loyola Allgéns outtömligare körverk.

Generalprogram våren 2015 (PDF)

Generalprogram hösten 2014

Similiterque in saecula…
Lördag den 6 september, kl. 17.00, Caroli kyrka
Eller kanske ad infinitum ad libitum? Genom åren har i Ny Musik spelats många stycken som – om än aldrig så korta – har evigheten som mål. Aldrig har dock en hel konsert ägnats åt enbart sådana verk. Men nu är det dags! Vissa av dem har framförts vid upprepade tillfällen, andra klingar för allra första gången.

Vargen kommer!
Det är snart ett decennium sedan Christian Wolff senast besökte Borås. Men nu är det dags! Länge var han den yngste av de betydande modernisterna. Nu är han en av de sista överlevande av de stora 1900-talstonsättarna. Det är 65 år sedan han började komponera (några av hans förstlingsverk står naturligtvis på programmet), han är nyligen fyllda 80 år, osannolikt aktiv – och mycket välkommen.

Hölderlin och Braverman – musik för två pianon…
Torsdag den 16 oktober, kl. 19.00, Caroli församlingshem
Ett av guldkornen i Christian Wolffs verklista är Braverman Music, ett stort anlagt verk som, liksom många andra, inte är ”färdigt”. Instrumentationen överlåts åt interpreterna. Mats Persson har gjort en formidabel version för sig och Kristine Scholz. Därtill bland annat Hölderlin Marginalia till en dikt av John Ashbery, skrivet för Persson, Scholz och Anna Lindal och med tonsättaren själv vid recitationsmikrofonen.

Småsten och mosaik – här fogas sten till sten
Lördag den 18 oktober kl. 16.00, Caroli församlingshem
Pebbles kan tyckas vara ett underligt namn på ett längre verk för violin och piano, men det speglar nog både tonsättarens anspråkslöshet och hans sätt att arbeta. Det gäller även Mosaic Trio som uppenbarligen satts ihop av mindre delar. Det skrevs år 2000 för Trio Tora – Tora Thorslund, trumpet, Anna Lindal, violin, och Kristine Scholz, piano, och spelas nu bredvid ett pärlband av miniatyrer, så kallade Microexercises.

Bröd och rosor – samtliga verk för violiner
Söndag den 19 oktober, kl. 14.00, Caroli församlingshem
Fem verk för soloviolin, bland dem Bread and Roses, tre duor och tre kvartetter. Där har ni Wolffs samlade produktion för enbart violin. Från Two Pieces for four violins från 1950 till Violin Duo for Petr från 2011. Anna Lindal spelar samtliga solostycken. De övriga framförs tillsammans med Staffan Larson, Eva Lindal och Tale Olsson.

Alvin och Merce – exercis allena och i grupp
Söndag den 19 oktober, kl. 16.00, Caroli församlingshem
Vi har tidigare mött Christian Wolff som både piano- och melodikasolist. Så även denna gång. Men nu deltar han även i ensembleverk tillsammans med de musiker som framträtt under de tidigare konserterna. Bland verken finns hyllningar till Merce Cunningham, Merce Notes (Exercise 33), och Alvin Lucier, 70 (and more) for Alvin och For Alvin at 80, plus.

Generalprogram hösten 2014 (PDF)

Generalprogram våren 2014

Quatuor Bozzinito point out counterpoint
Tisdag den 4 februari, kl. 19.00, Caroli församlingshem, Borås
Kontrapunktiska verk av hög densitet smälter man ju inte i brådrasket. Därför var tanken att erbjuda möjlighet att återknyta bekantskapen med några av de polyfona pärlor Bozzinikvartetten framfört i Borås under det senaste decenniet. (Det är ju för uschellt om verk bara spelas en enda gång!) Så blir det också, men eftersom det visade sig finnas hittills förbisedda möjligheter, bjuds också några nyheter. Tyngdpunkten ligger på Claude Loyola Allgéns båda verk med titeln Super flumina Babylonis, sekunderade av ricercarer och kanoner av Zoltán Jeney och Aldo Clementi.

Lars Hallnäs – vid den stilla blicken åter sig vänja
Torsdag den 6 februari, kl. 19.00, Caroli kyrka, Borås
Bozzinikvartetten har ju tagit Lars Hallnäs’ musik till sitt hjärta, och medlemmarna har framfört en rad både solo- och ensembleverk av Överlidatonsättaren. Nu fortsätter de med att uruppföra ytterligare två kvartetter i den planerade serien om tio som lånar titel av Friedrich Hölderlin: …am stillen blicke sich üben, närmare bestämt de pinfärska nummer fyra och fem. Bara hälften kvar.

Synnerligt och besynnerligt – ett säreget möte
Lördag den 8 mars, kl. 17.00, Caroli kyrka, Borås
Claude Loyola Allgén och Hans Otte – vad kan månne dessa båda så väsensskilda herrar ha gemensamt, som föranleder detta musikaliska rendezvous vid orgeln i Caroli kyrka? Den frågan hoppas Björn Nilsson kunna ge svar på i ett program uppbyggt av en mängd småstycken, närmast miniatyrer.

Allgén alltgent – versioner för två pianon
Måndag den 28 april, kl. 19.00, Caroli församlingshem, Borås
”…och säg till den där Persson att han håller fingrarna borta från dubbelfugan!” Så lät Claude Loyola Allgén hälsa, alltid lika skeptisk till att polyfon musik framfördes på piano. ”Pianot är ett slagverksinstrument – pang säger det, sedan dör tonen ut – och det kan inte gestalta ett kontrapunktiskt förlopp.” Invändningar om att man med skiftande dynamik och artikulation kan suggerera fram flerstämmighet, möttes endast av förakt: ”Suggestion ja, det är ju bara inbillning!” Men tack och lov höll Persson inte fingrarna borta, och nu presenteras en rad verk, ursprungligen skrivna för kör eller orgel, i versioner för två pianon. Kristine Scholz och Mats Persson bjuder på ett flertal uruppföranden, med klang från gregorianik till frijazz. En högtidsstund.

Generalprogram våren 2014 (PDF)

Generalprogram hösten 2013

UPPSKJUTEN: Allgén alltgent – versioner för två pianon
Måndag den 30 september, kl. 19.00, Caroli församlingshem
”…och säg till den där Persson att han håller fingrarna borta från dubbelfugan!” Så lät Claude Loyola Allgén hälsa, alltid lika skeptisk till att polyfon musik framfördes på piano. ”Pianot är ett slagverksinstrument – pang säger det, sedan dör tonen ut – och det kan inte gestalta ett kontrapunktiskt förlopp.” Invändningar om att man med skiftande dynamik och artikulation kan suggerera fram flerstämmighet, möttes endast av förakt: ”Suggestion ja, det är ju bara inbillning!” Men tack och lov höll Persson inte fingrarna borta, och nu presenteras en rad verk, ursprungligen skrivna för kör eller orgel, i versioner för två pianon. Kristine Scholz och Mats Persson bjuder på ett flertal uruppföranden, med klang från gregorianik till frijazz. En högtidsstund.

Zoltán Jeney – slutspel
Torsdag den 7 november, kl. 19.00, Caroli kyrka
Zoltán Jeney, tonsättare och pianist med bopålarna i Budapest, har varit en återkommande gäst hos Ny Musik genom åren. Jeneys tidiga stycken, hans öppningsdrag i det unga 70-talet, har behållit en oskuldsfull fräschör som fortfarande fascinerar. Han spelar med öppna kort. Inga trick. I samband med sitt boråsbesök framträder han nu som pianosolist med egna verk såväl från denna tid, såsom End Game och Movements of the Eye, som med mer kryptiskt betitlade saker från lite senare år, såsom a maunderin tongue in a pounderin jowl.

Zoltán Jeney – nting makalöst
Söndag den 10 november, kl. 18.00, Caroli kyrka
Den här konserten har stått på önskelistan i drygt 30 år, sedan Zoltán Jeneys första besök i Borås. Då berättade han att han skrivit två stycken för 25 fioler. Tänk er själva, 25 fioler! Det kan man knappt föreställa sig. Och så liknar de heller ingenting ni har hört förut. Då var de färska, nur har de fått en fyllig bouquet. De ingår båda i en serie om fyra verk som bygger på en dikt av e.e. cummings: something round, something lost, something like och something found, och som nu alla framförs under Jeneys besök. Anledningen till att just denna konsert fått parkera så länge i väntelistan är naturligtvis av praktisk och ekonomisk natur. Men skall den någonsin bli av, så är det nu!

Stéphanie Bozzini – elegiska variationer
Tisdag den 12 november, kl. 19.30, Caroli kyrka
Stéphanie Bozzini är tillbaka som violasolist i fyra verk med tyngdpunkt på det melodiska, det elegiska. Claude Loyola Allgéns Canon missae – en av hans allra finaste kompositioner, ursprungligen för enstämmig kör – utgår från den gregorianska kyrkosången. Aldo Clementis Variazioni varierar en liten melodi av 1600-talsmästaren Johannes Crüger, Igor Stravinskys Elegy är ett av hans mest uttalat melodiska verk, och i aus solosonaten – largo ger sig Lars Hallnäs ut på en närmast arkeologisk jakt efter försvunna melodier.

Generalprogram hösten 2013 (PDF)