Extrakonsert
– musik för två orglar

2007 skrev Mats Persson ett brett upplagt verk i fyra satser betitlat Caroli klockor. Som alla förstår ingick klangen av klockorna i Borås Caroli kyrka. Men inte bara det, klockorna fick också bidra med tonhöjdsmaterial till kompositionen. Den kanske märkligaste satsen var den tredje, för kyrkans båda orglar.

Nu, åtta år senare, är Carolis mekaniska kororgel på väg att ersättas med en modern, elektronisk historia. Nog vore det väl bra synd om Mats Perssons egensinniga och lite gåtfulla verk bara skulle ha framförts en enda gång på de instrument det skrivits för? Alltså fick det blir en extrakonsert i all hast.

Till den har Mats Persson komponerat ytterligare ett stycke för två orglar. Därtill framförs italienska mästerverk för en enda manual, av både äldre och yngre snitt.

Välkomna!

Ny musik för två orglar (PDF)