Även himmelska klanger
lyder under jordiska villkor…

Det går inte alltid som man har tänkt sig.
Löftet om en celesta till konserten den 15 november visade sig inte hålla riktigt tätt. Några av de tonsättare som utlovat verk för solocelesta hade ännu inte hunnit börja komponera när det stod klart att konserten måste ställas in. Andra däremot hade redan levererat. Några av dem har varit förutseende nog att skriva för celesta eller piano. Ett par av dessa verk kommer följaktligen att dyka upp redan vid höstens avslutande konsert den 13 december. Det kan t.o.m. tänkas att någon liten sak sniker sig in redan den 12 november.
Då är ni synnerligen välkomna.

Vi tror att det blir en mycket speciell konsert. Di svenske gossarne bidrar med allt från hansenskt smågodis, via käckska suckar till sandbergsk epik. Och framför allt får ni möjlighet att höra ett av Aldo Clementis verkliga mästerverk, den alltför sällan framförda L’orologio di Arcevia för lite större slagverksensemble.

Som sagt, mycket välkomna!